20. PTDK felhívás

A 20. Partiumi Tudományos Diákkori Konferencia (PTDK) 2017. május 5-én kerül megrendezésre Nagyváradon.

A résztvevőket kérjük, hogy a kiíráson kívűl tanulmányozzák a Dokumentumok és a FAQ (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpontnál szereplő szövegeket is!

A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy a tudományos tevékenységet művelő hallgatók ismertessék eddig elért eredményeiket.


Letölthető felhívás: ptdk-felhivas-2017.pdf

Letölthető plakát: plakat-ptdk-2017-resized.pdf


strip

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra dolgozattal jelentkezhet Románia vagy más ország állami vagy magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató magyar vagy idegen nyelvű dolgozattal, az egyes szakosztályok által megszabott feltételek szerint.
 • A dolgozat nem lehet a tantervben előírt feladatok megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi konferenciákon már bemutatott dolgozat, eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozat.
 • A PTDK-ra bejelentett dolgozatnak maximum öt szerzője lehet. Minden dolgozatnak van legalább egy, de legfennebb két témavezető tanára.
 • Lehetőség van a dolgozat versenyen kívüli bemutatására is.

Szakosztályok

 • Angol nyelv és irodalom
 • Filozófia
 • Gazdaságtudomány
 • Képzőművészet
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Német nyelv és irodalom
 • Neveléstudomány
 • Nyelv és kultúra
 • Társadalomtudomány
 • Zene

Határidők 

 • Kivonat feltöltése: 2017. március 13.
 • Dolgozat feltöltése: 2017. április 3.

Regisztáció

A regisztráció online történik a http://ptdk.partium.ro/hu/online-jelentkezes oldalon.

Formai követelmények

Terjedelem: A dolgozat mellékletek és függelékek nélkül legalább 10 (tíz), legfennebb 35 (harminc- öt) oldal lehet. Kivételt képeznek az idegen nyelvű dolgozatok, amelyeknél a minimális oldalszám 8 (nyolc) lehet.

Szerkesztés: A dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban. A kivonat- és fedőlapminták, a hivatkozási kritériumok és a kötelező nyilatkozatok formanyomtatványai a honlapról tölthetőek le: http://ptdk.partium.ro/hu/dokumentumok-2017

Bemutatás: A dolgozat bemutatására minden előadónak 10 (tíz) perc áll rendelkezésére, amelyet megbeszélés követ, mivel az előadó válaszadási- és vitakészsége fontos értékelési kritérium.

Konferenciadíj

A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.

Publikációs lehetőség

Az idei PTDK résztvevői lehetőséget kapnak arra, hogy a Staféta 2017 tudományos kötetben megjelentethessék tanulmányaikat: http://www.partium.ro/hu/hirek/stafeta-2017

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A PTDK szervezői

forrás: ptdk.partium.ro