A nyelv közösségi perspektívája – 2017

Nemzetközi tudományos konferencia, 2017. június 30 – július 1. között.

A nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, valamint a Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda nemzetközi tudományos konferenciát szervezett 2017. június 30 – július 1. között a következő címmel:

A nyelv közösségi perspektívája

A rendezvényre hazai és nemzetközi szakemberek vettek részt, nemcsak egyetemi oktatók, hanem nyelvészeti, irodalmi és kultúrakutatásokban résztvevő szakemberek is.

A konferencia főbb témakörei:

  • Kisebbségi nyelvhasználat, romániai nyelvi (nyelvjárási, névtani, irodalmi nyelvi, szociolingvisztikai stb.) kutatások különös tekintettel a partiumi régióra
  • Nyelvelsajátítás, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, nyelvi szocializáció
  • Nyelvi kultúra, nyelvi világkép, kultúraköziség
  • Nyelvoktatás, anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógiai kutatások
  • Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi jogok, nyelvstratégia
  • Sajtónyelvi kutatások
  • Új megközelítésmódok (részdiszciplínák, módszerek) a nyelvtudományban

A konferencia helyszíne: Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Sulyok István utca 16., Aula (új épület).

A konferencia programja és kivonatos füzete letölthető innen:

A konferencia szervezői:

  • Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com),
  • Bartha Krisztina (krisztinabartha@yahoo.co.uk),
  • Magyari Sára (saramagyary@yahoo.com).
pke2Img 2976Img 2984Img 2992Img 3001Img 3005Img 3007Img 3012Img 3015Img 3018Img 3023Img 3025Img 3028Img 3029Img 3037Img 3041Img 3044Img 3048Img 3052Img 3059Img 3061Img 3065Img 3066Img 3072Img 3074Img 3077Img 3080Img 3082Img 3087Img 3088Img 3096Img 3100Img 3106Img 3111

forrás: magyartanszek.partium.ro