A nyelv közösségi perspektívája IV.

Nemzetközi tudományos konferencia 2019. június 28–29. között

Felhívás

 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, az Alkalmazott Kutatások Intézete, az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Partiumi Oktatási és Módszertani Központ, valamint a Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda nemzetközi tudományos konferenciát szervez 2019. június 28–29. között a következő címmel:

A nyelv közösségi perspektívája IV.

A rendezvényre hazai és nemzetközi szakembereket várunk, nemcsak egyetemi oktatókat, hanem nyelvészeti, irodalmi és kultúrakutatásokban résztvevő szakembereket is.

Előadással lehet jelentkezni az alábbi témakörökben:

  • Kisebbségi nyelvhasználati (romániai nyelvi, nyelvjárási, névtani, irodalmi nyelvi, szociolingvisztikai stb.) kutatások különös tekintettel a partiumi régióra
  • Nyelvelsajátítás, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, nyelvi szocializáció
  • Nyelvi kultúra, nyelvi világkép, kultúraköziség
  • Nyelvoktatás, anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógiai kutatások, jó gyakorlatok
  • Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi jogok, nyelvstratégia
  • Nyelvi szokások: néprajz és nyelvtudomány
  • Sajtónyelvi kutatások
  • Új megközelítésmódok (részdiszciplínák, módszerek) a nyelvtudományban

Az előadások 15–20 percesek, kivetítő és laptop biztosított. A konferencia helyszíne Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem (Primăriei utca, 36.), főépület.

A részvételi díj 230 lej (50 euro), mely tartalmazza a konferenciacsomagot, a kávészüneteket, illetve a konferenciakötet kiadásának költségét.

A jelentkezéseket az előadások 150 szavas magyar és angol nyelvű absztraktjával együtt várjuk 2019. március 31-ig az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/1QyN0PCECpOUH4MsvCqOo1AbR9S6MWersNETa6yfXM-4/edit

A kivonatok elbírálásának eredményéről május 1-ig értesítjük a kollégákat. A konferencia előadásaiból lektorált kötetet jelentetünk meg. A tanulmányokat 2019. október 31-ig, a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A tartalmi, formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadjuk el.

 

Dr. Bartha Krisztina                                                                         Dr. Magyari Sára

szakirányító                                                                                     a szervezőbizottság elnöke

 

Nagyvárad,  2019. január 14.

pkenyelveszet@gmail.com

plakát2019c

forrás: magyartanszek.partium.ro