Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2.

A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2018-ban hagyományteremtő szándékkal indított konferenciasorozata, amelynek célja a helyi és regionális irodalom és kultúra megítélésének javítása, minőségértékelésének rehabilitálása.

Az irodalom és a kultúra éltető közege:
a lokális és a regionális 2.
 

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának tudományos konferenciája
Nagyvárad, 2021. július 16–17.

Helyszín: a PKE új épülete (Sulyok István u. 14-16.)

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2018-ban hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a konferenciasorozatot, amelynek célja a helyi és regionális irodalom és kultúra megítélésének javítása, minőségértékelésének rehabilitálása.

Általában nagyon keveset, manapság azonban talán egyre többet beszélünk arról, hogy a lokális kultúra milyen megtartó erőt képvisel a nemzeti kultúra szempontjából. Meg vagyunk győződve arról, hogy az igazán fontos, egész életutakat meghatározó tényezők mindenkor helyi szinten történnek, csak a lokális értékből válhat nemzeti vagy nemzetközi hatású életmű. Miként a világörökségi helyszínek is mindenkor a helyi kulturális örökségből nőnek ki, ugyanúgy a lokális irodalom és kultúra produktumai és művelői sem azonnal a „csúcs”-ra születnek, hanem oda kitartó és a helyi közösséget meggyőző munkával jutnak el. Így válik a lokális vagy regionális közeg a kiterjedt alkotói recepció előkészítőjévé, próbaterepévé, sokszor valódi tartós ösztönzőjévé.

Konferenciánk éppen ezért kíván bekapcsolódni abba a diskurzusba, amely a lokális és regionális vs. globális viszonyát, egymásra hatását, illetve egymást feltételező voltát vizsgálja. Meglátásunk szerint ugyanis a helyi értékek felmutatása alapot teremthet arra, hogy Franz Kafkával együtt mondjuk ki: „a” helyi nem a marginális, másod- vagy harmadrendű szinonimája! Sőt: a magas irodalom és kultúra genezisének helyszíne! Természetesen nem minden terméke jut el a nemzeti vagy nemzetközi piacokra, de az ott elérhető alkotások biztosan innen indultak. Meghatározó jellege ellenére mégis méltatlanul kevés figyelem fordul erre a helyi és regionális közegre. A témában immár második alkalommal megrendezendő tudományos konferenciánk ezen kíván változtatni. Szeretnénk ugyanis a gyökerekig lemenve feltárni azt a soknyelvű és konfesszionálisan összetett kulturális-társadalmi közeget, amely kitermelte magából irodalmunk és kultúránk jeles képviselőit.

A konferencia programja letölthető itt: Konferenciaprogram

Lokális konf plakátKonferenciánk néhány előadás erejéig fókuszba kíván állítani olyan szerzőket, alkotókat, akik valamilyen módon kapcsolódnak Nagyvárad lokális, illetve a Partium vagy Erdély regionális közegéhez, és bizonyítják, hogy a magas irodalom és kultúra kizárólag a helyiből nőhet ki.

Idei évi konferenciánk keretében a közel 30 esztendeje elhunyt, tordai származású Székely Jánosra (1929–1992) szeretnénk emlékezni.

A marosvásárhelyi Igaz Szó (1954–1989) című szépirodalmi folyóirat szerkesztőségi munkálataival egybeforrt Székely-életműben mindhárom irodalmi műnem magas szinten képviselve van: a költő verseit gondolati fegyelem és etikai állásfoglalás jellemzi, az író prózájában történelmi regény, önreflexív regény, vallomásos elbeszélés kap helyet, a színműíró parabolikus történelmi drámái a keresztény-európai kultúra analízisei, melyekben hatalom és eszme villong, esszéköteteiben a szigorú logikai rend és az ironikus hangoltság nem szab gátat a személyességnek és a vallomásosságnak.

Kapcsolattartók:

Albu-Balogh Andrea (balogh.andrea@partium.ro)
János Szabolcs (janos.szabolcs@partium.ro)
Verók Attila (verok.attila@partium.ro)

 

Img 6312Img 6317Img 6328Img 6330Img 6315Img 6323Img 6332Img 6333Img 6337Img 6339Img 6344Img 6346Img 6350Img 6354Img 6370Img 7418Img 6371Img 6362Img 6365Img 6378Img 6377Img 7425Img 2226Img 2232Img 2233Img 2235Img 2236Img 22371 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 1 33 Img 2253Img 2256Img 2260Img 2262Img 2264Img 2266Img 2268Img 2272Img 2273Img 2283Img 2284

forrás: magyartanszek.partium.ro