Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből

Könyvbemutató a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja szervezésében

A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja könyvbemutatóval egybekötött vendégelőadást szervez.

Bárth M. János

Névföldrajzi térképlapok Erdélyből

A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2018.

 

A szerzővel beszélget: Szilágyi-Varga Zsuzsa és János Szabolcs

Időpont: 2019. április 4, 16 óra

Helyszín: Amfiteátrum (új épület)

 

A kötet a helynévadás területi változatosságába nyújt betekintést Szabó T. Attila monumentális erdélyi helynévgyűjteményének számítógépes, térképes feldolgozásán keresztül. A mintegy 350 000 történeti adatot tartalmazó helynévtár kivételes lehetőségeket biztosít a helynevek hangtani, lexikális és szerkezeti tulajdonságainak nyelvföldrajzi, névföldrajzi módszerekkel való elemzéséhez.
Az erdélyi helynevek egyes jellemzőinek, alkotóelemeinek térképre vetítése nem pusztán névtani, nyelvészeti tanulságokat hordoz, hanem párhuzamba állítható a társtudományok, elsősorban a történeti kutatások eredményeivel.
A szerző az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója, jelen munkája 2011-ben megvédett „Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése” című doktori értekezésén alapul. (Forrás: moly.hu)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A könyv a helyszínen megvásárolható. 

lightbox

forrás: magyarszak.partium.ro