Hálózatok/Networks/Netzwerke

Nemzetközi tudományos konferencia a PKE Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete szervezésében, 2019. november 29-én.

Meghosszabbított jelentkezés:

2019. November 3

 

A Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke

 (Nagyvárad, Románia) 

 és a

Református Hittudományi Egyetem Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete (Debrecen, Magyarország)

 meghívja Önt az első

NEMZETKÖZI HÁLÓZATOK-KONFERENCIÁRA,

amely 2019. november 29-én kerül megrendezésre Nagyváradon.

 

Plenáris előadás:

Dr. Horváth Andrea

(Debreceni Egyetem, Germanisztika Intézet)

A mások hangja: a kulturális és esztétikai alteritás elméletei

 

A Hálózat-Konferencia a „másság“ ill. alteritás kutatásának ad helyet úgy, hogy a „mások” (othering) valamint az én (self) elméleti fogalmait az inter- és transzkulturalitás hálózatán belül értelmezi. A konferencia tervezett szakmai programját a következő témakörök határozzák meg: az én által nem asszimilálható másság, amely létrehozza a radikális alteritást és feladja a kulturális nárciszizmust, továbbá az utazás, az identitás és a kulturális hibriditás fogalmainak szerepe a másság létrejöttében avagy tagadásában, transzcendencia mint alteritás-értelmezés, a diaszporikus posztgyarmatosítás megjelenése a nem, a faj, az etnikai hovatartozás és a társadalmi osztály kontextusában, valamint az alteritás megjelenése a nyelvben és a narratívákban.

Előadással lehet jelentkezni (angol, német vagy magyar nyelven) az alábbi témakörökben:   

·         Amerikai/Brit/Kanadai/Német/Magyar irodalom

·         Közép-Európa és az angolul beszélő világ

·         Kulturális tanulmányok

·         Szaknyelvi angol

·         Etnikai tanulmányok

·         Gender tanulmányok

·         Intermedialitás

·         Nyelvi tanulmányok

·         Irodalomelmélet és -kritika

·         Angol nyelvű irodalmak

·         Többnyelvűség és multikulturalitás

·         Filozófia

·         Posztkoloniális tanulmányok

·         Vallási tanulmányok

·         Fordítási tanulmányok

Felhívás

plakat de page 001 1 plakat eng page 001 1 plakat hu page 001 5