Topográfia-workshop német és magyar nyelv és irodalom szakos hallgatóknak

Szakmai műhely a PKE és az ELTE tanárainak és diákjainak részvételével.

A workshop rövid tartalmi leírása, célja:

Elsősorban megismertetni a részt vevő hallgatókkal a modern kultúratudományokban használatos különböző térelméleti modelleket, és azok tükrében választ keresni arra hogy ezek hogyan adaptálhatók a filmművészet, irodalom, színház egyes területeire. Mindeközben nagy hangsúly fektetünk arra, hogy a magyarországi és a partiumi régióban élő diákok közelebb kerüljenek egy olyan kulturális térfelfogáshoz, amely a minket körülvevő régióra jellemző heterogenitást és kulturális pluralitást, mint nyitott kommunikációs rendszert feltételezi, amely – ellentétben a nemzeti narratívák monolitikus és zárt rendszerével – a körülöttük élőkkel folyamatos interaktivitásban alapjában véve pozitív értékeket képes felfedezni. Ebben a megközelítésben a társadalmi és kulturális pluralitást nem a nagy rendszerek statikus építményeként értelmezzük, hanem a kultúraantropológia és kultúrszemiotika felismeréseire támaszkodva az „élettér” (Lebenswelt) válik fontossá számunkra. Csáky Moritz kutatásai nyomán azokra az elméletekre hivatkozunk, amelyek a kultúrát és ebből következően a kulturális teret, mint jelek, szimbólumok és kulturális kódok összességét jelentik, amelyek segítségével a kultúrák szereplői, az individuumok egymás között egy bizonyos szabályrendszer segítségével verbális és nonverbális formában kommunikálnak.

Program:

Február 22., csütörtök:

18.00 Vacsora

20.00 Dr. Varga Péter: Bemutatkozás, bevezetés a témába

Február 23.,  péntek:

Csoportos foglalkozások: 

9:00 Dr. Nagy Ágota: Az etnocentrizmustól az etnorelativizmusig: az interkulturális kompetencia fejlődésének stációi

Img 8677

Img 8680

11:00 Dr. Bánffi-Benedek Andrea: Der Raum und Ort eines interkulturellen Spielplatzes

Img 8693

Img 8716

 

11:00 Dr. János Szabolcs: Emlékezethelyek és emlékezetkultúrák

Img 8694Img 8696

15:00 Dr. János Szabolcs: A Bánság irodalmi atlasza (Esther Kinsky: Banatsko) - projektmunka a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatókkal

Img 8883

15:00 Dr. János Eszter: Ein literarischer Atlas des Banats (Esther Kinsky: Banatsko) - projektmunka a német nyelv és irodalom szakos hallgatókkal

Img 8758

Img 8762Img 8763

 

17:00 Előadás a torockói Duna-házban

Img 8781Img 8793

Február 24., szombat:

9:00 A tordai sóbánya meglátogatása

Img 8801Img 8828Img 8802Img 8796

14:00 A Bánság irodalmi atlasza illetve az Ein literarischer Atlas des Banats projektmunkák bemutatása és kiértékelése Dr. János Eszter és Dr. János Szabolcs vezetésével

Img 8838

Img 8854Img 8888Img 8875

17:00 Dr. Balogh F. András: Könyvbemutató

Balogh F. András (szerk.): Német-magyar kulturális szótár. Szász, sváb, landler, cipszer és bukovinai német nyelvű kultúra a történelemben és mindennapokban. Sepsisszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2017

Img 8893

Február 25., vasárnap: 

9:00 A Torockói Néprajzi Múzeum meglátogatása

Img 8905Img 8906Img 8919

Szervezők: Dr. Varga Péter, Dr. Balogh F. András (ELTE), Dr. János Szabolcs (PKE) 

Img 8674Img 8675Img 8679Img 8681Img 8682Img 8683Img 8687Img 8689Img 8700Img 8701Img 8702Img 8703Img 8704Img 8707Img 8708Img 8714Img 8720Img 8721Img 8726Img 8727Img 8741Img 8743Img 8744Img 8750Img 8755Img 8759Img 8760Img 8761Img 8764Img 8765Img 8771Img 8775Img 8776Img 8777Img 8780Img 8783Img 8784Img 8786Img 8787Img 8788Img 8790Img 8791Img 8795Img 8808Img 8820Img 8835Img 8837Img 8839Img 8840Img 8844Img 8846Img 8847Img 8849Img 8850Img 8856Img 8857Img 8859Img 8861Img 8863Img 8864Img 8866Img 8868Img 8869Img 8872Img 8876Img 8877Img 8880Img 8884Img 8886Img 8889Img 8892

forrás: nemetszak.partium.ro