Tóth Orsolya a Márton Áron Kutatási Program ösztöndíjasa

A PKE Többnyelvűség és multikulturalitás mesteri képzés német szakirányának első éves hallgatója a 2017/18-as tanévben kutatói ösztöndíjat nyert. Vezetőtanára: dr. János Szabolcs, a Német és a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoport oktatója.

A tizenegyedik éve zajló Márton Áron ösztöndíjprogram a kiemelkedő tehetségű külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységéhez nyújt ösztöndíjat, tutoriális képzést és szakmai támogatást. A program különlegessége, hogy a magyarországi és a határon túli régiók felsőoktatásában alap- és mesterképzésben tanuló egyetemi hallgatók, illetve doktoranduszok számára egyaránt nyitott.

Márton Áron Kutatói és Tehetséggondozó Ösztöndíjprogram (bemutató kisfilm)

Tóth Orsolya kutatásait a Regensburgi Egyetem által működtetett  Magyar Intézetben eltöltött Erasmus+ szakmai gyakorlat alapozta meg.  Egy újonnan az intézetnek adományozott könyvtár állományának ellenőrzését végezte el a hallgató. A munka eredményeit a későbbi kutatási terv elkészítésekor használta fel. 

A hallgató kutatási témájának címe: Az erdélyi magyar irodalom recepciója német nyelvterületen. Magyar-német kulturális kapcsolatok a fordítások tükrében 

A Márton Áron Kutatási Program ösztöndíját hallgatónk a 2017/18-as tanévben szerezte meg. Ezalatt számos konzultációt folytatott tutorával, dr. János Szabolccsal, aki a kutatás folyamatát végigkövette, tanácsaival segítette a további munkát, illetve véleményezte a kutatás végén elkészült tanulmányt.

A konzultációk során a témavezető felkészítette a hallgatót a 2018. január 12-13. között megrendezett módszertani konferenciára, ami után az ott elhangzott kritikai észrevételek és javaslatok megbeszélésére került sor.  Ezek értelmében szűkítették a vizsgálandó szövegkorpuszt, egységes szempontrendszert alakítottak ki a recenziók vizsgálatához, valamint pontosították a fordítás révén megvalósuló kulturális transzferek vizsgálatának kritériumait. Ugyanakkor körvonalazták a kutatás alapvető bibliográfiáját, amely egyrészt az erdélyi magyar irodalomra, másrészt pedig a transzferkutatás elméletére és gyakorlatára vonatkozott.

A továbbiakban részletekbe menően megvitatták az egyes szerzők és műveik németországi recepciójának legfontosabb szempontjait, összevetették azt a magyar irodalmi kánonban megfogalmazott értékelésekkel, hasonlóságok és eltérések után kutattak. Ugyanakkor fontos módszertani kérdéseket is meg kellett válaszolni, ami a fordítási elveket, a szelekciós kritériumokat, illetve a németországi recepciót, illetve annak irodalompolitikai-esztétikai vetületeit illetik. Kiértékelték a márciusi műhelykonferencia tanulságait, megvitatták a módosítási javaslatokat és a kutatás további irányait. 

A kutatás egyik alapvető kérdése, hogy milyen Erdély-képet közvetítenek a fordított művek, illetve a róluk szóló recenziók. A konzultáció keretében azon kritériumokat határozták meg, amelyek mentén az ily módon közvetített Erdély-kép értelmezhető.

A kutatás utolsó fázisának két fontos eseménye volt: egyrészt a június 8-án szervezett záró konferencia, másrészt pedig a Romániai Germanisták Társaságának 11. Nemzetközi Kongresszusa, 2018. június 4-7. között. Ez utóbbi rendezvény keretében tartották meg az utolsó konzultációt, amelyen részt vettek a Regensburgi Magyar Intézet munkatársai, K. Lengyel Zsolt és Busa Krisztina is. Jelenlétükben egyrészt megvitatták a kutatás eddigi részeredményeit, de tárgyaltak a kutatás továbbvitelének lehetőségeiről is. A németországi kutatóhely képviselői megismerték a kutatás eddigi állását, konkrét javaslatokat tettek egyes fejezetek tartalmi vonatkozásaival kapcsoltban.

Az utolsó konzultáció során megvitatták a tanulmány felépítését, azok szerkezeti összefüggéseit, illetve megtették a szükséges módosításokat.

Dr. János Szabolcs témavezető szakmai értékelése Tóth Orsolya ösztöndíjas munkájáról:

"A program során a hallgató teljes értékű és minőségi kutatói munkát végzett. Első lépésben megismerkedett a téma vonatkozó szakirodalmával, felleltározta az erdélyi magyar irodalom elérhető német nyelvű fordításait, rendszerezte az ezekről rendelkezésre álló recenziókat. A kutatás következő fázisát az értelmezésnek szentelte, ekkor olyan kérdéseket vizsgált, mint pl. az erdélyi magyar irodalom német nyelvű recepciójának esztétikai-irodalompolitikai vetületei, ill. az ezek által közvetített Erdély-kép. Kutatásai során végi elkötelezett, lelkiismeretes és alapos fiatal kutatónak bizonyult. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy Tóth Orsolya Katalin túlteljesítette a kutatási tervben vállaltakat, ugyanis a program által előírt konferenciák mellett az egyetemi Nyílt Nap keretében projektbemutatót tartott, míg a Romániai Germanisták Társaságának 11. Nemzetközi Kongresszusa keretében önálló konferencia-előadás keretében mutatta be kutatási eredményeit."

Az alábbiakban képek találhatóak az ösztöndíj során megrendzésre kerülő programokról.

I. Márton Áron Alumni Találkozó

Első alkalommal hívta találkozóra öregdiákjait a külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói és művészeti tevékenységét segítő Márton Áron Kutatói és Tehetséggondozó Program 2018. március 23-án. A Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet által megrendezett eseményen több mint 110 diák és szakmai vezető vett részt.

29663125 1984023851639111 7565502309178132823 o29663133 1984023741639122 1516068397517184501 o29744389 1984022361639260 3624809314092931036 o29662737 1984022491639247 9192259547271582115 o29663197 1984023194972510 7886837763918994480 o29662779 1984026358305527 4355370850940149329 o29749848 1984022574972572 8067574942225464370 o29665181 1984023898305773 4534038569009751478 o29872269 1984023561639140 7154990690871761137 o

Márton Áron Kutatói és Tehetséggondozó Program Zárókonferencia

Fiatal határon túli magyar ösztöndíjas kutatók adtak számot ez évi munkájukról a Márton Áron Kutatói és a Tehetséggondozó Program közös zárókonferenciáján a KKM-Balassi Intézetben. A két program több mint száz ösztöndíjasa, egyetemi hallgatók és vezető tanáraik, idén először közös tanácskozással zárták a kutatói periódust 2018. június 8–9-én. 

 35553290 2096707190370776 3434833484328206336 o35496573 2096706840370811 4194799480312168448 o35648716 2096704220371073 267453355893194752 o35654403 2096703860371109 7312617455677865984 o35534026 2096705753704253 2966962823961247744 o35713146 2096703583704470 941380376570363904 o35519823 2096703720371123 2193211791138357248 o35644331 2096704577037704 8320124664860901376 o35560592 2096706613704167 6738196555142004736 o35812691 2097450566963105 1023905218225504256 o

29665377 1984024061639090 8782332400386041758 o29662487 1984025491638947 7039764762908738064 o29665051 1984025564972273 6109439607534515873 o29665066 1985479468160216 5696609590941714383 o29744831 1984023501639146 8500297683381915949 o29662863 1984023694972460 1814976720860926184 o35496549 2096705950370900 3843557703385350144 o35553335 2097449406963221 697555585687617536 o35399326 2096706163704212 4117486886413402112 o

forrás: nemetszak.partium.ro