Székedi Levente, dr.

szekedi leventeTudományos fokozat: doktor

Egyetemi beosztás: adjunktus

Tanulmányok:

 • 2007 óta: Doktorandusz, Bukaresti Egyetem - Szociológia Doktori Iskola
 • 1995-1997: Posztgraduális képzés kisbbségszociológiából (Ethnic and Minority Studies), ELTE Budapest
 • 1991-1995: Egyetemi oklevél szociológiából, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Szakterület:

 • Oktatás: média, reklám, orvosi szociológia
 • Kutatás: orvosi szociológia

Tudományos kutatási projektek:

 • 2009-2011: ENRI - Európai, Nemzeti és Regionális Identitás - elmélet és gyakorlat - 
 • 2009-2010: A romák munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban - Kutató
 • 2010: Közvéleménykutatás a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat részére - Projektmenedzser
 • 2007: Falugondnokságok alapításának segítése két partiumi megyében - A Szülőföld Alap támogatásával, a Pro Sociologia Egyesület munkatársaként
 • 2007 óta: A román orvosi szociológia kialakulás és fejlődése - Egyéni kutatás
 • 2007-2008: Vállalkozói attitűdök és vállalkozói kultúra az EU csatlakozás összefüggésrendszerében a Bihar megyei magyar közösségben - Az MTA támogatásával, a Pro Sociologia Egyesület munkatársaként
 • 2007-2008: Bihar és Szilágy megyei magyar falusi kistérségek gazdasági-társadalmi fejlesztési lehetőségei és perspektívái  - Az MTA támogatásával, a Pro Sociologia Egyesület munkatársaként

Egyéb:

 • Magyar Szociológiai Társaság - tag
 • Societatea Sociologilor din România (Romániai Szociológusok Egyesülete) – tag
 • Asociaţia Română de Sociologie (Román Szociológiai Társaság) – tag
 • Amerikai Szociológiai Társaság – tag
 • Pro Sociologia Egyesület, Nagyvárad – alelnök

Elérhetőség:


Letölthető önéletrajz: europass-cv-20140203-hu.pdf


Publikációk

Könyvfejezetek

Flóra, G., & Székedi, L. (2009). Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban. In P. Cseke (Ed.), Kistérségek – nagy remények? (pp. 127–136). Kolozsvar: Komp-Press.

Flora, G., Olah, Ş., & Székedi, L. (2009). NGO-s Providing Social Services for Roma in Bihor and Hajdú-Bihar Counties. In G. Flora & E. Belényi (Eds.), A társadalmi inklúzió szociológiája (pp. 96–111). Nagyvárad: Partium Kiadó.

Cikkek szakmai folyóiratokban

Hatos, A., & Székedi, L. (1997). Construcţia autobiografică a sinelui etnic. Angustia, (2), 415–424.

Flóra, G., & Székedi, L. (2008). Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban. Korunk, (6), 25–30.

Flóra, G., & Székedi, L. (2008). Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban. Korunk, (6), 25–30.

Flora, G., Olah, G., Olah, Ş., & Székedi, L. (2011). Poverty and Living. Roma Poor Neighborhoods in Romania and Hungary. Annals of the University of Oradea, (1), 133–180.

Székedi, L. (2013). The Gusti School of Bucharest - a Dialogue among the Monologues. Szociális Szemle, (1-2.), 59–63.

Székedi, L. (2013). Un intelectual-sociolog transilvănean cu viziune europeană. Profesorul Ion Aluaş [Recenzie despre volumul: Ion Aluaş. 1927-1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii lui. (coordonator: Viorica Greculovschi-Prodan) Ed. Limes, Floreşti-Cluj, 2012]. Sfera Politicii, XXI(3 (175)), 141–145.

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok

Flora, G., Olah, Ş., & Székedi, L. (2009). Social Services for Roma Communities Provided by NGOs in Romania and Hungary. In G. Szilágyi, G. Flóra, & K. Bernáth (Eds.), Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció (pp. 11–33). Nagyvárad: Partium Kiadó.

Székedi, L., & Grosmann, K. (2009). A Bihar megyei Hegyközi Kistérség falvainak funkciói. In G. Szilágyi, G. Flóra, & K. Bernáth (Eds.), Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció (pp. 239–250). Nagyvárad: Partium Kiadó.

Flóra, G., Székedi, L., Győrbíró, A., & Grosmann, K. (2010). Magyar középiskolai tanulók továbbtanulási tervei a romániai Bihar megyében. In KÁLVIN – MAGYARSÁG – EURÓPA. Pécs: IDResearch Kft, Publikon.


Konferenciák

Székedi, L. (2013-10-24). Încercări de reabilitare a sociologiei în publicaţiile de limba maghiară din România anilor 1950 [A Gusti-iskola rehabilitációjára irányuló kísérletek Románia magyar nyelvű publikációiban, az 1950-es években]. International Conference Towards the Good Society - European Perspectives (Asociaţia Română de Sociologie, ICCV, Universitatea din Oradea [Román Szociológiai Társaság, Életminőségkutató Intézet, Nagyváradi Egyetem]), 2013.10.24-26, Bukarest.

Székedi, L. (2013-10-15). Partium Christian University. International Conference to celebrate the 20th Anniversary of the Foundation of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary (KRE), 2013.10.15-17, Budapest.

Székedi, L. (2013-05-23). Social interventionism and community development in the inter-war Romania: sociological engineering and the Gusti School of Bucharest. Response-able Communities Conference (Pécsi Tudományegyetem, Baranya megye Tanácsa), 2013.05.22-24, Pécs.

Székedi, L. (2013-05-22). Diverging Scenarios of Social Change in the Interwar Romania and the Gusti School. Public Sociology and Social Intervention in the Carpathian Basin (MSZT - Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály, Partiumi Keresztény Egyetem, Romániai Szociológusok Egyesülete), 2013.05.21-22, Nagyvárad.

Székedi, L. (2013-05-16). Discursul de reabilitarea a Şcolii Gusti în presa de limbă maghiară din România anilor ’60 [A Gusti-iskolára vonatkozó rehabilitácós diskurzusa a ’60-as évek romániai magyar sajtójában]. Provocări sociale: instituii, valori, tendine, conferinţă naţională a Societăţii țțSociologilor din România [Társadalmi kihívások: intézmények, értékek, trendek. A Romániai Szociológusok Egyesületének éves konferenciája], 2013.05.16-18, Iaşi.

Székedi, L. (2012-11-09). „Constructive Euroscepticism” in the Focus Group Interviews Conducted within the ENRI Program. International Conference ”Progression - Regression” (Magyar Szociológiai Társaság), 2012.09.9-10, Budapest.

Székedi, L. (2012-09-28). The Quest for a Viable City – Sustainable Urban Growth through the Transformation of the Community Transportation System of Oradea. International Conference ”European Sociology: New Challenges and Opportunities” (Asociaţia Română de Sociologie, Universitatea din Oradea, ICCV [Román Szociológiai Társaság, Nagyváradi Egyetem, Életminőségkutató Intézet]), 2012.09.27-29, Nagyvárad.

Székedi, L. (2012-09-21). Nemzeti, regionális és európai identás Románia és Magyarország határmenti térségeiben. Jelenünkről jövőnkért (Pécsi Egyetem, MSZT, Human Exchange Alapítvány), 2012.09.21-22, Pécs.

Székedi, L. (2012-05-12). A felnőttképzési programok szerepe a rurális közösségek fejlesztésében. Esettanulmány a falusi turizmus fejlesztéséről. Szilágysági hétköznapok (Erdélyi Múzeum Egyesület).

Olah, Ş., Flora, G., Székedi, L., & Olah, G. (2011-05-27). Roma Poor Neighborhoods in Romania and Hungary. International conference ”European Integration – New Challenges” (Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice [Nagyváradi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar]), 2011.05.27-28, Nagyvárad.

Olah, Ş., Flora, G., Székedi, L., & Dió, Z. (2010-12-02). Facilitating the occupational integration of Roma within the Bihor – Hajdu-Bihar Euro-region. International Conference ”Remaking the Social – New Risks and Solidarities” (Societatea Sociologilor din România [Romániai Szociológusok Egyesülete]), 2010.12.2-4, Kolozsvar.

Székedi, L. (2010-10-14). Patchwork or puzzle? A romániai roma projektek “formális” és “informális” megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról. 20 éves jubileumi konferencia (PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Pécs), 2010.10.14-15, Pécs.

Győrbíró, A., Flóra, G., Székedi, L., & Grosmann, K. (2009-11-06). Magyar középiskolai tanulók továbbtanulási tervei a romániai Bihar megyében. KÁLVIN – MAGYARSÁG – EURÓPA (PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Pécs), 2009.11.6-7, Pécs.

Székedi, L. (2009-02-20). Educaţie şi dezvoltarea regională. Implementarea programelor de formare în domeniul turismului rural şi agroturismului [Oktatás és regionális fejlesztés. Képzési programok a falu- és agrárturizmus területén]. Educaţie şi schimbare socială [Nevelés és társadalmi változás] (Universitatea din Oradea [Nagyváradi Egyetem]), 2009.02.20-21, Nagyvárad.

Székedi, L. (2008-11-07). Fenntarthatóság és a vidéki közösségek erőforrás-menedzsmentjének optimalizálása. Társadalmi erőforrások, regionalis együttműködés, gazdasági integráció (Partiumi Keresztény Egyetem, Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem), Nagyvárad.

Székedi, L. (2007-11-28). Helyi és emberi erőforrások összehangolása: a felnőttoktatás szerepe a falu foglalkoztatási szerkezetének korszerűsítésében. Partnerségben HATÁRtalanul - A non-profit szektor határon átnyúló szerepe a munkanélküliség kezelésében (OFA-ROP), Debrecen

 

forrás: tarstud.partium.ro