Szükséges iratok

Beiratkozás

Fontos tudnivalók:

 • beiratkozási díj: 50 lej
 • sikeres felvételi után az anyakönyvezési díj: 120 lej
 • a felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető.

A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek az alábbi jelentkezők:

 • egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,
 • gyermekotthonban nevelkedtek,
 • legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),
 • a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű  fénymásolata .  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti érettségi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • a 2017-ben érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat eredetije és egyszerű fénymásolata, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet.   A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti iskolai bizonylat felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az iskolai bizonylat eredeti  példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti iskolai bizonylatukat, a tanév kezdetőig pedig az érettségi diploma eredei példányát  a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti születési bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti születési bizonyítványát.
 • személyi igazolvány egyszerű fénymásolata

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti házassági bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti házassági bizonyítványát.
 • diákigazolvány vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás más felsőoktatási intézmény (vagy a Partiumi Keresztény Egyetem más szakjának) hallgatói számára;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja egyetemi vagy főiskolai okevelének eredeti példányát.
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek eredeti példánya és egyszerű fénymásolata. Az oklevelet a Kar Dékáni Hivatalának titkársága beiratkozáskor hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az oklevél eredeti példányát. 
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti  bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a bizonyítvány eredeti példányát.
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Mesteri képzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány;
 • eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű  fénymásolata.  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti érettségi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát.
 • eredeti egyetemi  diploma, valamint az egyetemi diploma egyszerű  fénymásolata . A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti egyetemi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az diploma eredeti példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti egyetemi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti születési bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti születési bizonyítványát.
 • személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • esetenként: házassági bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata.  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának Titkársága hitelesíti az eredeti házasságlevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a házassági bizonyítvány eredetijét.
 • háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás;
 • négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret);
 • a felvételi díj (50 RON) befizetését igazoló nyugta;
 • magyar vagy román nyelvű szakmai önéletrajz

 • magyar vagy román nyelvű motivációs levél;

 • nyelvvizsga-igazolás (kötelezvény aláírása esetén a mesteri képzés befejezéséig pótolható).

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata.  A fénymásolatot a Kar Dékáni Hivatalának Titkársága hitelesíti az eredeti bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a bizonyítvány eredeti példányát.
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).