Bemutatás

A Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke a Partium régió egyik meghatározó felsőoktatási, bölcsészképzést nyújtó egysége. Hallgatóinknak színvonalas képzést nyújtunk, illetve a szakosodási lehetőségek gyakorlatias tudást biztosítanak. Tanszékünk dinamikus, lendületes szellemiséget képviselő felsőoktatási egység, amely fiatalos, mégis komoly szakmai háttérrel rendelkező oktatókból áll. Szakjaink képzési palettája folyamatosan igazodik a munkaerőpiac aktuális követelményeihez. Hallgatóink szakmai fejlődését kiváló külföldi és hazai szakemberek, anyanyelvű oktatók, valamint külföldi ösztöndíj lehetőségek és csereprogramok (Erasmus+, DAAD, stb.) biztosítják.

Tanszékünk a következő szakcsoportokat foglalja magába:

A PKE Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke jelenleg a bolognai felsőoktatási rendszer két szintjén biztosítja az angol, magyar, illetve német bölcsész szakos hallgatók képzését: hároméves alapképzéseink (BA) után két éves mesterszakra (MA) – Többnyelvűség és multikulturalitás – várjuk továbbtanulni vágyó diákjainkat.

A BA képzésben részt vevő hallgatóink a harmadik félévtől önállóan állíthatják össze az opcionális és fakultatív tantárgyakból álló tanulmányi programjukat: választhatnak irodalommal, kultúrával, nyelvészettel, médiával és kommunikációval kapcsolatos tárgyakat, de megismerkedhetnek a különféle fordítástechnikákkal, gyakorlati tolmácsolással, idegen nyelvű üzleti kommunikációval is.

Mesterképzésünk (Többnyelvűség és multikulturalitás) keretében a hallgatók tanulmányozhatják az irodalmat és a nyelvészetet, az európai kultúrákat, az interkulturális kommunikáció kérdéskörét, ugyanakkor elmélyíthetik fordítással és tolmácsolással kapcsolatos gyakorlati tudásukat is.

A kiegészítő képzési lehetőségek keretében felvehető a pedagógia modul, ezáltal megszerezhetik az angol-, német-, illetve magyartanári képesítést is.

Tanszékünkön a Modern Nyelvek szakcsoport biztosítja a diplomaszerzést megelőző nyelvvizsgára való felkészülést, de az alapvető nyelvi kompetenciák elsajátításán túl a hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerkedni a választott idegen nyelvi szaknyelvvel is (pl. írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció).

Mindezek mellett tanszékünk biztosítja a PKE minden hallgatója számára a magyarságtudománynak, mint identitásmegőrző és fejlesztő tantárgynak az oktatását.

A tehetséggondozás területén a Janus Pannonius Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók személyre szabott, tutoriális rendszerben mélyíthetik el tudásukat egy adott témában mentor-tanáruk irányításával.

Bővülő hazai és nemzetközi kapcsolataink révén arra ösztönözzük a hallgatóinkat, hogy aktív szerepet vállaljanak a tanszék életében: nemcsak csoportos kutatómunkára, külföldi részképzésekre való pályázásra nyílhat így alkalmuk, hanem arra is, hogy az intenzív programok, konferenciák, tanulmányutak keretében megismerkedhessenek különféle európai kultúrákkal, ezáltal értékeket becsülő, a világra nyitott és elhivatott értelmiségiekké váljanak.