A 19. PTDK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi szekciójának értékelése

2016. május 6-án immáron 19. alkalommal került megrendezésre a Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia. A Magyar Nyelv és Irodalom szekció előadásai 10 órakor kezdődtek a Practimuss teremben (M1). A dolgozatokat, illetve előadásokat négy tagból álló szakbizottság bírálta el: Tukacsné dr. Károlyi Margit, (egyetemi professzor) a bizottság elnöke, Pállné dr. Lakatos Ilona (egyetemi professzor) alelnök, dr. Biró Annamária (egyetemi adjunktus) és dr. Balogh Andrea (egyetemi adjunktus). A titkár dr. Maczelka Csaba (egyetemi adjunktus) volt, aki biztosította a teljes rendezvény zökkenőmentességét.

Az első pár percben a bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy „nem egymás ellen, hanem egymásért vagyunk.” A konferencia célja tehát nem a versengés, hanem a tapasztalattal való gazdagodás és egymás segítése.

A rendezvény hét hallgató számára kínált lehetőséget, hogy maximum 15 perc alatt bemutassák kutatási eredményeiket. Öt irodalmi és két nyelvészeti kutatásba nyerhettünk betekintést, a prezentációk nagyfokú felkészültségről és hozzáértésről tanúskodtak. Úgy tematikailag, mint módszerek szempontjából, nagyon sokszínű előadásokat hallgathattunk meg.

Az első kört a négy alapszakos hallgató kezdte. Megismerhettük a szerelemmel kapcsolatos kifejezések és közmondások vizsgálatát egynyelvű szótárakban, majd a Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona Tüzes cipőben című művében megjelenő emlékezéstechnikákat. A későbbiekben érdekes információkat tudhattunk meg a hős archetípusáról a Szigligeti Színház Oedipus című előadását alapul véve, valamint a Vörösmarty Mihály műveiben felbukkanó szimbólumokról, eszmékről.

Rövid szünetet követően a mesteris hallgatók folytatták a sort, itt három dolgozatot mutattak be, az egyiket versenyen kívül. Szó esett Érszalacs nyelvi tájképének sajátosságairól, az átváltozás motívumáról Franz Kafka Átváltozás című történetében, végül pedig önéletírás és történelem kapcsolatáról hallhattunk Gróf Bánffy Miklós, Márai Sándor és Kosztolányi Dezső művein keresztül.

Az eredményhirdetésre négy órától került sor a díszteremben. A zsűri az alapszakon osztotta ki a díjakat. Az első helyezett Szegedi Csilla lett, a második Egri Dóra, és a harmadik díjat pedig Csókási Tímea nyerte el. Minden díjazottnak ezúton is gratulálok, és további eredményes munkát kívánok!

Kolumbán Adrienn

forrás: magyartanszek.partium.ro