Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja tudományos konferenciát szervezett 2018. november 5–6. között.

Általában nagyon keveset, manapság azonban talán egyre többet beszélünk arról, hogy a lokális kultúra milyen megtartó erőt képvisel a nemzeti kultúra szempontjából. A helyi közösségek, a lokális és regionális miliő tényleges táptalaja a később magasabb szintre emelkedő irodalomnak és kultúrának, amely válhat akár nemzeti, akár világméretekben is meghatározó vagy hatást kifejtő tényezővé. A legtöbb esetben csak az alakulási folyamat végeredményéről, a jól ismert szétsugárzó jelenségről ejtünk szót, azt vizsgáljuk, és megfeledkezünk az irodalom és kultúra születésének és felnövekedésének körülményeiről, éltető közegéről, amely nélkül a végső állomás elérése is elképzelhetetlen. Meg vagyunk győződve arról, hogy az igazán fontos, egész életutakat meghatározó tényezők mindenkor helyi szinten történnek, csak a lokális értékből válhat nemzeti vagy nemzetközi hatású életmű. Miként a világörökségi helyszínek is mindenkor a helyi kulturális örökségből nőnek ki, ugyanúgy a lokális irodalom és kultúra produktumai és művelői sem azonnal a „csúcs”-ra születnek, hanem oda kitartó és a helyi közösséget meggyőző munkával jutnak el. Így válik a lokális vagy regionális közeg a kiterjedt alkotói recepció előkészítőjévé, próbaterepévé, sokszor valódi tartós ösztönzőjévé.

A konferencia programja: Program – Lokális és regionális 2018.pdf

Konferenciánk éppen ezért kívánt bekapcsolódni abba a diskurzusba, amely a lokális és regionális vs. globális viszonyát, egymásra hatását, illetve egymást feltételező voltát vizsgálja. Meglátásunk szerint ugyanis a helyi értékek felmutatása alapot teremthet arra, hogy Franz Kafkával együtt mondjuk ki: „a” helyi nem a marginális, másod- vagy harmadrendű szinonimája! Sőt: a magas irodalom és kultúra genezisének helyszíne! Természetesen nem minden terméke jut el a nemzeti vagy nemzetközi piacokra, de az ott elérhető alkotások biztosan innen indultak. Meghatározó jellege ellenére mégis méltatlanul kevés figyelem fordul erre a helyi és regionális közegre. Tudományos konferenciánk ezen kívánt változtatni oly módon, hogy a gyökerekig lemenve tárta fel azt a soknyelvű és konfesszionálisan összetett kulturális-társadalmi közeget, amely kitermelte magából irodalmunk és kultúránk jeles képviselőit.

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a konferenciasorozatot, amelynek célja a helyi és regionális irodalom és kultúra megítélésének javítása, minőségértékelésének rehabilitálása volt. A szakmai tanácskozás előadásai ennek a célkitűzésnek a függvényében egyebek között a következő problémákhoz kapcsolódtak:

  • A lokális irodalom és/vagy kultúra mint fogalom története és meghatározása. Az irodalom- és kultúratudomány viszonya a lokálishoz, a regionálishoz
  • A társadalom viszonya a lokális és regionális irodalmi és kulturális örökséghez. Oktatás- és művelődéspolitika
  • Helyi alkotók és/vagy közösségek által létrehozott irodalmi és kulturális örökség
  • A helyi emlékezet helyei: lokális és regionális emlékezethelyek, emlékezetpolitika
  • Ikonikus személyek, szimbolikus helyek egy-egy lokális közegben
  • Elfeledett vagy a magas irodalom színterére ki nem jutott alkotások és alkotók
  • Negatív irodalmi és kulturális örökség. Szembenézés a múlt problematikus jelenségeivel
  • A helyi értékek helye az irodalmi és a kulturális kánonban
  • Az irodalomtanítás lokális-regionális jellege
  • Műkedvelő irodalmi-művészeti tevékenységek a lokális és az összmagyar irányzatok tükrében

Konferenciánk egy szekció erejéig fókuszba kíván állítani olyan szerzőket, alkotókat is, akik valamilyen módon kapcsolódnak Nagyvárad lokális, illetve a Partium vagy Erdély regionális közegéhez, és bizonyítják, hogy a magas irodalom és kultúra kizárólag a helyiből nőhet ki. Az idei évben választásunk a 130 éve született Karácsony Benő (1888–1944) személyére esett, aki életművével jól példázza azt a helyzetet, amelybe jelenleg a lokális és regionális irodalom és kultúra megítélése esik az általános – és tegyük hozzá: sokszor a kanonizált – közvéleményben (is): Németh László szerint ugyanis a koncentrációs táborban életét vesztő szerző „egészen társtalan a magyar irodalomban”.

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja által rendezett konferenciák sosem korlátozódtak az irodalom- és művelődéstörténészekre, hanem mindig nyitottak voltak más tudományok képviselői felé. Az idei konferencia szervezői – éppen a kérdéskör transzdiszciplináris jellege, valamint az irodalom- és kultúratudományra korántsem korlátozható mivolta miatt – ezúttal is szívesen látták a rokon tudományágaknak mindazokat a képviselőit, akik a fentebb megfogalmazott problémákhoz érdemben, újszerű módon vagy új szempontokat, új kutatási eredményeket bemutatva kívánnak közelíteni.

 

A konferencia helyszíne és időpontja: Partiumi Keresztény Egyetem / Nagyváradi vár, november 5–6.

 

 

logoDsc 0158Dsc 0160Dsc 0166Dsc 0171Dsc 0173Dsc 0176Konferenciahétfő 8803Dsc 0182Dsc 0185Dsc 0186Dsc 0195Dsc 0229Dsc 0231Dsc 0245Dsc 0249Dsc 0251Dsc 0254Dsc 0259Dsc 0261Dsc 0262Konferenciahétfő 8789Konferenciahétfő 8790Konferenciahétfő 8791Konferenciahétfő 8809Konferenciahétfő 8811Dsc 0265Konferenciahétfő 8817Konferenciahétfő 8797Dsc 0267Dsc 0268Dsc 0273Dsc 0277Dsc 0278Dsc 0282Dsc 0293Dsc 0299Dsc 0302Dsc 0303Dsc 0305Dsc 0309Dsc 0310Konferenciahétfő 8798Konferenciahétfő 8805Konferenciahétfő 8819Konferenciahétfő 8821Konferenciahétfő 8822Konferenciahétfő 8823Konferenciahétfő 8825Konferenciahétfő 8826Konferenciahétfő 8831Konferenciahétfő 8832Konferenciahétfő 8834Konferenciahétfő 8835Konferenciahétfő 8836Konferenciahétfő 8839Konferenciahétfő 8841Konferenciahétfő 8846Konferenciahétfő 8851Konferenciahétfő 8852Konferenciahétfő 8853Konferenciahétfő 8854Konferenciahétfő 8856Konferenciahétfő 8859Konferenciahétfő 8861Konferenciahétfő 8862Konferenciahétfő 8863Konferenciahétfő 8864Konferenciahétfő 8865Konferenciahétfő 8866Konferenciahétfő 8869Konferenciahétfő 8870Konferenciahétfő 8871Konferenciahétfő 8872Konferenciahétfő 8873Konferenciahétfő 8874Konferenciahétfő 8877Konferenciahétfő 8879Konferenciahétfő 8880Konferenciahétfő 8885Konferenciahétfő 8888Konferenciahétfő 8891Konferenciahétfő 8892Konferenciahétfő 8893Konferenciahétfő 8894Konferenciahétfő 8898Konferenciahétfő 8900Konferenciahétfő 8901Konferenciahétfő 8902Konferenciahétfő 8903Konferenciahétfő 8905Konferenciahétfő 8907Konferenciahétfő 8909Konferenciahétfő 8910Konferenciahétfő 8911Konferenciahétfő 8912Konferenciahétfő 8916Konferenciahétfő 8917Konferenciahétfő 8918Konferenciahétfő 8921Konferenciahétfő 8922Konferenciahétfő 8924konferenciakedd 8935konferenciakedd 8936konferenciakedd 8940konferenciakedd 8941konferenciakedd 8943konferenciakedd 8946konferenciakedd 8949konferenciakedd 8955konferenciakedd 8961konferenciakedd 8964konferenciakedd 8968konferenciakedd 8970konferenciakedd 8972konferenciakedd 8976konferenciakedd 8978konferenciakedd 8986konferenciakedd 8988konferenciakedd 8995konferenciakedd 9005konferenciakedd 9007konferenciakedd 9013konferenciakedd 9017konferenciakedd 9018konferenciakedd 9020konferenciakedd 9044konferenciakedd 9045konferenciakedd 9051konferenciakedd 9055konferenciakedd 9060konferenciakedd 9062konferenciakedd 9064konferenciakedd 9065konferenciakedd 9070konferenciakedd 9072konferenciakedd 9073konferenciakedd 9074konferenciakedd 9077konferenciakedd 9079konferenciakedd 9081konferenciakedd 9083konferenciakedd 9088

forrás: magyartanszek.partium.ro