Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. - beszámoló

Újabb sikeres konferencia a szellem embereinek karrierlehetőségeiről, írócsoportosulásokról és kapcsolati hálókról a PKE-n

2021. június 16-iki kezdettel, három napon át zajló tudományos konferenciának adott otthont a Partiumi Keresztény Egyetem, melynek társszervezője a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete volt.

Az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások című konferenciasorozat 2013 óta kétévente kerül megrendezésre a PKE immáron 10 esztendős Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának szervezésében, Nagyváradra invitálva az értelmiségtörténet kérdésköreivel és karrierlehetőségeivel, a szellem mindenkori embereinek kapcsolati hálóival, alkotói csoportosulások, írók, irodalmárok izgalmas élettörténeteivel foglalkozó kutatókat. A konferencia iniciátorai, titkárai a PKE jelenlegi és egykori, társult oktatói: Boka László egyetemi docens, aki egyúttal az Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa is, illetve Biró Annamária, a BBTE adjunktusa.

A konferenciasorozat immár 4. rendezvényére a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeztek előadók, s a mintegy 30 szakértő révén olyan interdiszciplináris előadásokra és párbeszédekre, érlelő szakmai vitákra és kutatási korszakokat átívelő témakörökre figyelhettek a konferencia hallgatói, melyek az említett hármas főtematika mentén a magyar nyelvterület egészét átfogták.

A szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szűkebb, irodalomtörténeti előadások mellett társadalomtörténészek, nyelvészek, művelődéstörténészek is előadjanak. A 2013-ban hézagpótlónak indult, vetésforgószerű rendezvénysorozat minden egyes korábbi alkalmán így rangos előadókat láthattunk vendégül, olyannyira, hogy a szervezők bő kétszeres túljelentkezéssel szembesültek idén is. Az idei két felkért plenáris előadó Ablonczy Balázs történész, a BTK Történettudományi Intézet főmunkatársa, az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetője, illetve Schein Gábor író, költő, irodalomtörténész, az ELTE docense voltak.

A Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásán túl idén a PKE rendezvényét támogatta (helyszínt biztosítva a konferencia egy-egy szekciója, illetve programrésze számára) a Római Katolikus Püspökség és az Ady Endre Emlékmúzeum is, médiatámogatóként pedig a Plusz FM rádióadó is csatlakozott hozzájuk.

Az egyes korábbi konferenciák szerkesztett, nyomtatott kötetei a reciti.hu portálon teljes terjedelmükben elérhetők, a magas letöltés-számokon túl e kötetek számos pozitív recenziót és kritikát is kiérdemeltek a legjelentősebb irodalomtudományi fórumokon.

forrás: magyartanszek.partium.ro