Kulturális örökségünk: a nagyváradi vár

Sorozatunk következő részében a Többnyelvűség és multikulturalitás mesterképzés angol szakos hallgatói a nagyváradi várat mutatják be.

Nagyvárad egyik legemblematikusabb épülete, a Sas Palota és a Püspöki Palota után, a Vár. Ahogy áthaladunk a várhoz vezető fahídon, az meg-megnyikorog néha, melytől megborzongunk, és eszünkbe jut, hányan és hányan haladtak már el mielőttünk e híd elődjein. Letekintve a várat körülvevő várárokba, szinte látjuk benne a vizet, amely valaha körülölelte és védte a várat. Az impozáns kapun belépve, „páncélos lovagok” fogadnak.

Tudjuk, hogy 1241-ben a vár területén földvár állt, faépítményekkel körülvéve, melyek helyére 1247-1569 között kör alakú kővárat építettek. Ma látható formáját, 1570-1618 között nyerte el. A vár ötszögű alakját vizesárok veszi körül, sarkai sarokbástyákkal szegélyezettek. A vizesárkon keresztül egy fahíd vezet át (lásd „Nagyvárad, a vár”). A várnak két udvara és két kijárata van. Stílusa az olasz építészet jeleit mutatja, mindmáig. Tervezője Giulio Cesare Baldigara volt. 1092-1557 között a Római katolikus püspökség fennhatósága alá tartozott, amikor is jelentős vallási központtá vált. Falain belül könyvtár, csillagvizsgáló, nyomda és iskola is működött (lásd „Nagyváradi vár”). A hozzá tartozó katolikus templomban és temetőben több királyt helyeztek végső nyugalomra. Itt nyugszik László király, II András király, II István király, Beatrix királyné, I Károly második felesége, Mária királyné, valamint férje, Zsigmond Király (Dukrét-Péter: 2006, 12).

A vár nemcsak a püspökség székhelye volt, hanem végvár is, amely sok ellenség ellen nyújtott védelmet az ott lakóknak. A még ma is álló kőfalakat az ellenség mindössze két alkalommal volt képes bevenni: 1598-ban és1660-ban, mindkétszer a törökök.

Napjainkban a nagyváradi lakosság igyekszik a várat kihasználni. Nyári színház, szabadtéri mozi, megannyi kiállítás és különféle fesztiválok színtere. Valószínűleg legjelentősebb itt zajló esemény a Szent László Napok, mely évek óta megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, amikor a lakosság megemlékezik a régi magyar hagyományokról, kilátogat a várba megcsodálni a különféle rendezvényeket, koncerteket, foglalkozásokat, bábszínházat, valamint az ide érkező kézműves árusok termékeit. A vár emellett évente több kiállításnak is helyet ad, ezek közé sorolható a Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészet szak államvizsga munkáinak kiállítása.

A vár történelme is, mint az egész városé szorosan összefügg Szent László királlyal.

A király végakarata is az volt, hogy itt helyezzék végső nyugovóra. Mivel a király Nyitrán hunyt el, és az akkori természeti viszonyok miatt (nagy meleg) nem volt lehetséges a holttest Nagyváradra való szállítása, a gyászolók a közelebbi Székesfehérvárt választotta a nagy király örök nyughelyéül. Ám a monda szerint, Isten ezuttal is, mint már annyiszor, csodát tett királyunkkal, és „a kocsi, melyen a szent király holtteste volt, minden igavonó barom nélkül, egyedül magától, egyenesen Nagyvárad felé indult” (lásd „Szent László király élete”). Így került a király mégis, Nagyváradra, kívánsága szerint. Sírhelyének emlékét a várban kiállított szimbólikus Szent László sírhely őrzi (lásd „Nagyváradi vár”). A várnál tett látogatásunk végeztével, hazafelé indulva ismét a hídon kelünk át, mely ismét megnyikorog lábaink alatt. Most viszont, a történelmi időutazásunk emlékeivel telten abban reménykedünk, hogy utánunk még sokan fognak végigmenni ezen a hídon, be a várba, be a magyar történelembe.

 

 

Források:

--. “Nagyváradi vár” 2020. Lovagkirály – Szent László örökség-út. Lovagkiraly.org.

--. “Nagyvárad, a vár.” Welcome to Romania. Welcometoromania.eu.

Dukrét, Géza – Péter I. Zoltán 2006. Nagyvárad városismertető. Partiumi Kiadó, Nagyvárad.

Dr. Karácson, Imre. 1895. Szent László élete. Győregyházmegye könyvnyomdája, Győr.

 

Képek forrása: pixabay.com és saját felvételek

 

Erdős Alexandra

Mali Izabella

 

Többnyelvűség és multikulturalitás mesteri program, PKE

166016 312931815465115 1930239235 n206038 312931288798501 1113254494 noradea 1339328 1920oradea 1339344 1920oradea 1339348 1920oradea 1339363 1920

forrás: en.partium.ro