János Eszter, dr.

Egyetemi beosztás: tanársegéd

Eszter honlap

Tanulmányok:

 • Doktori képzés: doktori védés, 2018, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Germanisztikai alprogram, Budapest
 • Magiszteri képzés: 2008, Közép-Kelet-Európa német irodalma magiszteri program, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Egyetemi oklevél: 2007, Német nyelv és irodalom szak, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Szakterület:

 • Oktatás: Német irodalomtörténet, Német beszédgyakorlatok
 • Kutatás: Regionális német sajtókutatás (19. sz.), Romániai német irodalom

Oktatott tantárgyak:

 • Német irodalomtörténet / 3-4. félév
 • Romániai német irodalom / 4. félév
 • Kutatásmódszertan / 3. félév
 • Szókincsfejlesztés / 1-2-3-4. félév
 • Szóbeli kommunikációs technikák / 1-2. félév
 • Írásbeli kommunikációs technikák / 1-2. félév

Tudományos kutatási projektek:

 • 2017-2018 - Regionális emlékezés, regionális identitás: emlékezethelyek összehasonlító vizsgálata. Támogató: Sapientia KPI 
 • 2017-2018 - Az identitás és a kulturális öntudat fejlődési folyamata az erdélyi szászoknál a könyves adatok és az irodalmi szövegek tükrében (16–20. század). Támogató: Sapientia KPI 
 • 2017-2018 - Loci Memoriae Transsilvanicae - Erdélyi emlékezethelyek. Támogató: MTA Domus Szülőföldi Kutatói Ösztöndíj (csoportos)
 • 2017-2018 - Temesvár, a multikulturális nagyváros - mítosz és valóság. Támogató: MTA Domus Szülőföldi Kutatói Ösztöndíj (csoportos)
 • 2015-2016 - Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása. Támogató: Sapientia KPI 
 • 2014 - Topográfiai modellek a kelet-közép európai mikro-régiókban. Támogató: Sapientia KPI
 • 2011-2012 – Ethnic revival: Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben. Egalitatea de şanse în vederea păstrării si redefinirii identităţii locale în învăţământ şi formarea de specialişti. Támogató: EU
 • 2006-2009 – Német nyelvű hivatásos színjátszás Erdélyben 1848-ig. Támogató: Sapientia KPI
 • 2005-2006 – A globalizáció jegyében értelmezett interkulturalitás, transzkulturalitás és transznacionalitás problémaköre a regionális német kultúrákban és irodalmakban. Támogató: Sapientia KPI

Tanulmányutak:

 • 2017. szeptember-december: Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíja, Finnugor Intézet, Bécs
 • 2017. július-augusztus: Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest
 • 2017. január: FZ DIMOS ösztöndíj, Regensburg
 • 2016. július-augusztus: Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest
 • 2016. március: Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest
 • 2015. január-április: Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíja, Finnugor Intézet, Bécs
 • 2012. február: Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest
 • 2011. február: Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest
 • 2009. augusztus: Justus-Liebig Egyetem, Gießen
 • 2006. október-december: ELTE, Budapest

Elérhetőség:                                                                                                                           


Publikációk

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

Temeswar und das Banat in der Temesvarer ZeitungIn: Acta Universitatis Sapientiae. Philologica, 9, 2017/3, S. 145-165.

Konferenciakötetben megjelent tanulmány

„Wie anders in Amerika!“ Amerikabilder in der Temesvarer Zeitung. In: Wynfrid Kriegleder / Alexander Ritter: Charles Sealsfield und der transatlantische ustausch im 19. Jahrhundert. Wien: Praesens Verlag, 2018, S. 158–168.

Literatur- und Kulturtransferprozesse in der Presse: die ungarische Literatur in der Temesvarer Zeitung (1871-1882). In: Bánffi-Benedek, Andrea / Boszák, Gizella / János, Szabolcs / Nagy, Ágota (Hg.): "Netzwerke und Transferprozesse. Studien aus dem Bereich dr Germanistik. Beiträge der VII. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium. Wien: Praesens, 2018. S. 105-117.

"Temesvar ist keine gewöhnliche Provinzstadt". Adolf Sternbergs Betrachtungen über die Banater Hauptstadt. In: Philipp, Hannes / Ströbel, Andrea (Hg.): „Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung”. Beiträge zur 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Regensburg: Friedrich Pustet, 2017. S. 334-346.

Die Völkerbilder der Temesvarer Zeitung. In: Berzeviczy, Klára / Jónácsik, László / Lőkös, Péter (Hg.):Mitteleuropäischer Kulturraum. Völker und religiöse Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse (16.–19. Jahrhundert). Berlin: Frank&Timme Verlag, 2015. S. 183-194.

Im Spannungsfeld von Kulturen: die deutsche Regionalpresse im Banat. In: János, Szabolcs / Nagy, Ágota (Hg.): Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012. Wien: Praesens Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 12), S. 39-51.

Reiseberichte als Medien der Erinnerung in der Temesvarer Zeitung. In: Hillenbrand, Rainer (Hg.): Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschen Literatur. Wien: Praesens Verlag, 2015, S. 73–81. (Pécser Studien zur Germanistik 7)

Die Wahrnehmung des Fremden in den Romanen Der geköpfte Hahn und Das Klavier im Nebel von Eginald Schlattner. In: Sprache, Literatur und Kultur in Grenzräumen. Studien aus dem Bereich der Sprach-, Literatur-und Kulturwissenschaft. Hg. von Szabolcs János-Szatmári, Ágota Nagy, Péter Varga. Oradea: Editura Partium, 2012. 205-218.

Deutsche Regionalpresse im Banat. In: Sprache, Literatur und Kultur in Grenzräumen. Studien aus dem Bereich der Sprach-, Literatur-und Kulturwissenschaft. Hg. von Szabolcs János-Szatmári, Ágota Nagy, Péter Varga. Oradea: Editura Partium, 2012. 117-128 .

Geschichte der Temesvarer Zeitung von den Anfängen bis 1871. In: Zoltán Szendi (Hg.):Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext.Beiträge der internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 9. bis 11. September 2010. Pécser Studien zur Germanistik Band 5. Hg. der Reihe Katalin Wild und Zoltán Szendi. Wien: Praesens 2012. 255-266.

Frauenbriefe der Romantik als mögliche Orte der Selbstverwirklichung. In: Mesél(het)ő női történetek.Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Szerk. Czibula Katalin és Kordics Noémi. Oradea-Budapest: Partium Kiadó-Protea Kulturális Egyesület, 2011, 87-95.

Die Restauration der sächsischen Kulturgeschichte in der Kronstädter kulturellen Beilage Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. In: Globale und lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag. Szerk. János-Szatmári Szabolcs. Oradea-Cluj-Napoca: EME-Partium Kiadó, 2010, 227-237.

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde als Ratgeber der heimischen Kultur, Geschichte und Literatur in Siebenbürgen (1855-1857).In: Begegnungsräume der Kulturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 7. köt. Szerk. János-Szatmári Szabolcs. Oradea-Cluj-Napoca: EME – Partium Verlag, 2010, 253-262.

Das siebenbürgische-deutsche Drama als Gedächtnisort und Medium kultureller Identität. In: Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung. Bd. 11. Hg. Carmen Elisabeth Puchianu. Kronstadt, aldus Verlag, 2009, 106-116.

Die gemeinsame Religion als Ausdruck des Selbstbewusstseins der Siebenbürger Sachsen. In:Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 4. Hg. János-Szatmári Szabolcs u. Szűcs Judit. Oradea-Cluj-Napoca: EME – Partium Verlag, 2008, 213-221.

Geschichte als identitätsstiftendes Element in den Dramen von Michael Albert. In: Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd.1.  Hg. János-Szatmári Szabolcs. Oradea-Cluj-Napoca: EME – Partium Verlag, 2007, 317-329.

Szerkesztett kötetek

Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Hg. v. Szabolcs János – Ágota Nagy in Zusammenarb. mit Gizella Boszák Andrea Bánffi-Benedek – Renata Alice Crișan – Noémi Kordics – Eszter Szabó. Wien: Praesens 2015.

Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen.  Hrsg. v. Andrea Bánffi-Benedek – Renata Alice Crișan – Szabolcs János-Szatmári – Noémi Kordics – Eszter Szabó. Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang Verlag, 2012 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 1).

Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 1. Hg. Szabolcs János-Szatmári, Noémi Kordics, Eszter Szabó. Cluj Napoca – Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium, 2010. (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 7)

Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 2. Hg. v. Noémi Kordics und Eszter Szabó. Cluj Napoca – Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium, 2008. (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 5)

Előadások szakmai konferenciákon

Magyarisierungsprozesse im Banat und ihre Rezeption in der Temesvarer Zeitung (1871-1882). 1918 - Wendepunkt in Kultur, Literatur und Gesellschaft. 11. Kongress der Germanisten Rumäniens. Nagyvárad/Oradea/Großwardein, Rumänien, 2018. 06. 04-07.

Die Stadt als Erinnerungsort: Das multikulturelle Temeswar. Erinnerungskulturen in Mitteleuropa. Bad Kissingen, Deutschland, 2017. 12. 10. - 15.

Klein-Wien. Temeswar: „eine kleine Großstadt“? Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich – Der Kommunikationsraum Wien. Internationale Tagung der Universität Wien und der Universität Bratislava. Drosendorf, Österreich, 2017. 12. 07. - 10.

Das (Selbst)Bild der Region. Zur Konstruktion der Region Banat in der Temesvarer Zeitung im 19. Jahrhundert. 5. MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)-Kongress: "Region(en) von Mitteleuropa. Historische, kulturelle, sprachliche und literarische Vermittlungen." Budapest, 2017.10.11-14.

Selbst- und Fremdbilder in der deutschsprachigen Presse Temeswars in den 1870er Jahren. Germanistik zwischen Regionalität und Internationalität: 60 Jahre Temeswarer Germanistik. Internationale Tagung der West-Universität Temeswar. Temesvár, 2016.10.20-22.

Amerikabilder in der Temesvarer Zeitung (1871-1877). Charles Sealsfield und der transatlantische Austausch im 19. Jahrhundert. Internationaler  Sealsfield Kongress 2016. Tägerwilen, Svájc, 2016.09.29. - 10.02.

Prozesse der Hybridisierung in der Temesvarer Zeitung (1871-1877). „Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung”. 3. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS). Regensburg, 2016.09.29. - 10.01.

Reiseberichte und Fremdheitserfahrung in der Temesvarer Zeitung. Netzwerke und Transferprozesse. VII. Internationale Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium in Großwardein/Nagyvárad/Oradea. 2016.09.8-9. 

Kulturtransferprozesse in der Temesvarer Zeitung. Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Konferenz an der Universität Pécs. Pécs, 2016.04.21-22. 

Die Temesvarer Zeitung als Medium der deutschsprachigen Kultur im Banat. „Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung”. 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS). Veranstalter:  Universität Regensburg – FZ DiMOS;  Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) – Germanistisches Institut; Andrássy Universität Budapest. Budapest, 2015.10.1-3.

Die "kleinen Differenzen" zwischen Zentrum und Peripherie. Zentraleuropa und das Konfliktpotential der kleinen Differenzen. Jahrestagung des Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bécs, 2015.09.3-5.

Das generische Formenrepertoire der Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung. X. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens. Veranstalter: Gesellschaft der Germanisten Rumäniens; Forschungs- und Exzellenzzentrum „Paul Celan” der Universität Bukarest; Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Universität München; Philologische Fakultät der „Transilvania” Universität Kronstadt. Brașov/ Kronstadt/Brassó, 2015.05.31. – 06.04.

Literarisierung des Banats in der Temesvarer Zeitung. Jubiläumskonferenz Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre Károly-Eszterházy-Hochschule Eger. Eger, 2015.03.27-28.

Reiseberichte als Medien der Erinnerung in der Temesvarer Zeitung. Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs. Pécs, 2014.05.22-23.

Die Temesvarer Zeitung als Medium der Vermittlung zwischen Zentrum und Peripherie. 4. MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)-Kongress: „Zentren und Peripherien –Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa“. Erfurt, 2014.04.10-12.

Adolf Silberstein und Adolf Sternberg als Redakteure der Temesvarer Zeitung. Deutsch-jüdische Kultur- und Beziehungsgeschichte im östlichen Europa. Tagung der Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Deutschsprachige-Jüdische Kultur Mitteleuropas an der Eötvös Loránd Universität, Budapest. Bad Kissingen, 2013.12.0105.

Völkerbilder in der Temesvarer Zeitung. Mitteleuropäischer Kulturraum. Die Darstellung von Völkern und religiösen Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse des 16.–19. Jahrhunderts. Internationale Konferenz des Lehrstuhls für Germanistik der Katholischen Péter-Pázmány-Universität. Budapest, 2013.11.12–13.

Deutsche Regionalpresse im Banat. Internationale Germanistentagung der Universität Wien und der Christlichen Universität Partium „Deutsche Sprache und Kultur im Banat“. Păuliş/Ópálos, 2012. szeptember 19-23.

Der Feuilletonteil der Temesvarer Zeitung in den 1870er Jahren.Germanistischer Doktoranden-Workshop der Universität Duisburg-Essen und der Katholischen Péter-Pázmány-Universität. Piliscsaba, 2012. július 16-19.

Frauenbriefe der Romantik als mögliche Orte der Selbstverwirklichung. Mesél(het)ő női történetek.Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Großwardein-Oradea-Nagyvárad, 2010.06.10–11.

Die Temesvarer Zeitung als literarhistorische Quelle (1872). IV. Internationale Germanistentagung Partium „Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen“. Großwardein-Oradea-Nagyvárad, 2010.09.23 – 25.

Die periodische Presse des Banats. Forschungsprobleme und -perspektiven. Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs, 2010.09.9-11.

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde als Ratgeber der heimischen Kultur (1855-1857). III. Internationale Germanistentagung Partium „Begegnungsräume der Kulturen“. Großwardein-Oradea-Nagyvárad, 2009.02.18-20.

Das siebenbürgisch-deutsche Drama als Gedächtnisort und Medium kultureller Identität. XI. Arbeitstagung Kronstädter Germanistik „Erinnern und Vergessen“. Zum identitätsbildenden Beitrag der Deutschsprachigkeit im mittel- und osteuropäischen Raum. Kronstadt,  2008.03.27 – 29.

Die gemeinsame Religion als Ausdruck des Selbstbewusstseins der Siebenbürger Sachsen. II. Internationale Germanistentagung Partium„Wissenschaften im Dialog“. Großwardein-Oradea-Nagyvárad, 2008.02.20 – 22.

Identitätsdarstellung in den siebenbürgisch-deutschen Dramen am Ende des 19. Jahrhunderts. „Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften“ in der Sektion „Inhalte und Formen unterschiedlicher Epochen der künstlerischen Moderne vom 18. ins 21. Jahrhundert“: Wien, 2007.12.07 - 09.

Geschichte als identitätsstiftendes Element in den Dramen von Michael Albert. I. Internationale Germanistentagung Partium „Germanistik ohne Grenzen“. Großwardein-Oradea-Nagyvárad, 2007.02.15 - 17.

forrás: germanistik.partium.ro